0709 - 822 607   –   Ring oss för personlig rådgivning

Köpvillkor

Priser

Alla priser är i SEK och gäller tills vidare. Förbehåll för ev inmatningsfel, drastiska valutaförändringar eller force majeure.

Frakt och moms

Tillkommer på priserna. Moms (Mervärdesskatt) är en skatt som Svenska Staten tar ut på varje vara som försäljs. Momssatsen är f.n. +25% på produkter och +12% på livsmedel.

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura efter sedvanlig kreditkontroll. Efter godkänd kreditkontroll så sänds fakturan via brev eller e-mail. Vi fakturerar företag, kommuner och organisationer. Privatpersoner och föreningar får levererat efter förskottsbetalning. Inga faktureringsavgifter tillkommer. Vid påminnelse tillkommer en avgift på 45 kr samt en dröjsmålsränta på 10%. Därefter går ärendet vidare till inkasso och sedan Kronofogden. Alla bedrägerier polisanmäls med rättslig följd. Vid fakturering gäller “äganderättsförbehåll”. D.v.s. varan är Active i Malmö AB tills full likvid erlagts.

Integritetspolicy

Active i Malmö AB respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.
Kund godkänner att uppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Orderbekräftelse

Du som kund får alltid en ordererbekräftelse per e-post vid varje order. Orderbekräftelsen innehåller totalpris på er order. Denna orderbekräftelse måste godkännas för att produktion/leverans ska starta. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post. Efter godkänd orderbekräftelse kan inga ändringar göras. Godkänd orderbekräftelse är bindande.

Korrektur

Du som kund får alltid ett korrektur på dina beställda produkter. Korrekturet visar hur produkten kommer att se ut med tryck, brodyr eller annan profilering. Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet och exakt storlek eller placering på tryck garanteras ej, om inte annat avtalats. Korrekturet måste godkännas av dig innan vi startar produktionen. Ev. anmärkningar/rättelser gör du direkt till oss via e-post. Efter godkänt korrektur kan inga ändringar göras. Godkänt korrektur är bindande.

Kundens ansvar

Det åvilar kunden att kontrollera att översänt korrektur och orderbekräftelse är korrekt vid godkännande av dessa. Godkänt korrektur och orderbekräftelse är bindande och kan ej ändras. Köparen är ansvarig att kontrollera att rätt antal kollin levererats, samt uppmärksamma och dokumentera eventuella emballageskador innan godset kvitteras. Köparen ansvarar för att den angivna leveransadressen är bemannad vardagar mellan klockan 08:00 – 17:00.

Referenser

Köparen godkänner att produkter som beställs av Activexpo (Active i Malmö AB) kan användas som digitala referenser på webbplats activexpo.se eller i andra digitala medier.

Leveransvillkor

Leveranstid är beroende av produkt och anges i er orderbekräftelse eller offert. Kostnaden för frakt kan tillkomma på ovanstående priser. För order/beställning som inte fullföljs förbehåller vi oss rätten att debitera er för övriga kostnader som svarar mot kostnader för bl a frakt, returfrakt, hanteringsavgift och expeditionsavgift. Vi levererar din leverans enligt överenskommelse och gäller från godkänt korrektur och orderbekräftelse. Vi skickar alla produkter med företagspaket. Vi levererar alltid till gatuadresser. Vid tillfällen då det uppstår leveransproblem som vi ej kan styra över, så som naturkatastrofer, fel på fraktbolags transportmedel, stöld, översvämningar, brand, felleveranser från fabrik eller liknande, då leveranser ej kan fullföljas i tid, får vi ej ställas till svars vare sig rättsligt, ekonomiskt eller på annat sätt för detta.
Vi reserverar oss för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Levererat antal faktureras.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Activexpos (Active i Malmö AB) egendom till full likvid erhållits.

Reklamation

Om en leverans innehåller skadade eller felaktiga varor ber vi dig omedelbart kontakta Activexpo. Returnera aldrig varor utan att först ha diskuterat reklamationen med Activexpo. Reklamation av vara med synligt fel ska aviseras inom 7 dagar. Returer av reklamerade varor ska innehålla anledning av reklamation och faktura eller orderbekräftelse. Reklameras inte varan inom 7 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet. Vad gäller vårt ansvar för fel och/eller dröjsmål, skall reglerna i köplagen gälla med det undantaget att vi inte skall ansvara för någon indirekt skada.

Produkter

Av tekniska skäl är vissa nyanser av produkter svåra att återge i bild. Därför kan någon färg skilja sig en aning från den verkliga produkten.

Bytesrätt

Bearbetade, tryckta, broderade, graverade eller märkta produkter bytes ej.

Ångerrätt

Det finns ingen ångerrätt på beställda varor. I de fall märkning ej har påbörjats försöker vi dock alltid i möjligaste mån tillgodose en kunds önskan om att avbryta köpet. Eventuella kostnader som har uppkommit debiteras dock alltid.

Returer

Eventuella leveransanmärkningar skall vara oss tillhanda inom 7 dagar från det att varan/varorna mottagits. Returnera inte produkter innan ni har kontaktat Activexpo. Eventuell retur ska innehålla varan/varorna i nyskick och i originalförpackning.